Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku

Nasza przygoda z partnerstwem realizującym 2 duże projekty w ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w #GDA powoli dobiega końca…. Fundacja NOVA wspólnie z Pracownia innowacji opracowała wnioski o dofinansowanie oraz wspierała partnerstwo w początkowych miesiącach uruchamiania projektów. Ten czas to dla nas kilkaset spotkań, tysiące e-maili, godziny rozmów telefonicznych.
Brawa na dzisiejszym spotkaniu mówią nam, że chyba udało nam się stanąć na wysokości zadania:)

Dziękujemy:

Wydziałowi Rozwoju Społecznego w Gdańsku,

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej,

Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie,

Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość,

Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,

Stowarzyszeniu WAGA

Wolontariat Gdansk

Stowarzyszeniu PELIKAN

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym