Szukamy koordynatora finansowego w projektach UE

W związku z realizacja projektów finansowanych  ze środków publicznych, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy koordynatora finansowego do realizowanych projektów.

Dane ogólne:
Nazwa stanowiska: Koordynator finansowy w projektach unijnych (obsługa finansowo-księgowa i kadrowo-płacowa)
Lokalizacja: Gdańsk
Wymiar: do uzgodnienia

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia

Ogólny opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za zapewnienie sprawnego rozliczania projektów finansowanych m.in. z RPO WP 2014-2020, POWER 2014-2020 oraz współtworzenie i doskonalenie procedur zarządzania finansami projektów unijnych

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji finansowej projektów zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi wymogami programu
 • weryfikacja i nadzór kwalifikowalności wydatków projektowych i ich zgodności z zapisami zawartymi w budżecie i harmonogramie projektu
 • przygotowanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności
 • przygotowywanie niezbędnych zmian w budżecie i harmonogramie płatności
 • kontrolowanie i prognozowanie wydatków w stosunku do harmonogramu finansowego
 • przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych
 • bieżąca współpraca z zespołem projektowym w zakresie rozliczeń i sprawozdawczości finansowej projektu
 • dokonywanie i nadzór nad płatnościami projektowymi
 • zatwierdzanie i opisywanie faktur od wykonawców
 • kontrola finansowa projektu
 • komunikacja z instytucjami pośredniczącymi/zarządzającymi w zakresie prawidłowej koordynacji finansowej projektu
 • przeprowadzanie postepowań z zakresu zamówień publicznych (zapytania ofertowe, rozeznanie rynku, obsługa bazy konkurencyjności)
 • konstruowanie umów o współpracę z wykonawcami i ich rozliczanie
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy zespołów projektowych
 • dokonywanie płatności i rozliczeń z kontrahentami
 • konstruowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych i ich rozlicznie
 • ewidencja i rozliczenie umów z PFRON
 • naliczanie podatków i innych zobowiązań od czynności cywilnoprawnych
 • obsługa kontroli zewnętrznych w projektach (IZ,IP, ZUS, US itp.)
 • dbałość o realizację projektu zgodnie z wytycznymi dot. promowania i informowania o wsparciu  UE (opisy/ oznakowanie dokumentów projektowych)

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu: ekonomia, finanse, zarządzanie
 • Doświadczenie w budżetowaniu i rozliczaniu finansowym projektów, w szczególności w sporządzaniu wniosków o płatność, nadzorze wydatków projektowych, przygotowywaniu sprawozdań finansowych
 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności
 • Znajomość podstaw księgowości oraz kadr i płac (zasady konstruowania umów m.in. o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o współpracy itp.)
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office-  w szczególności programu Excel

Cechy osobowościowe:

 • komunikatywność,
 • skrupulatność,
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 • zdolność myślenia analitycznego,
 • nastawienie na pracę zespołową,
 • elastyczność

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojego CV pod adres: biuro@fundacjanova.org.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.