#zitgdansk

Końcówka ubiegłego roku przyniosła nam dobre informacje. Jeden z projektów do RPO WP 2014-2020, które pisaliśmy na zlecenie Miasta Gdansk uzyskał pozytywna ocenę merytoryczną i tym sposobem wchodzi w fazę realizacji z dofinansowaniem ponad 6 mln zł. Skupienie na twarzach partnerów pokazuje powagę sytuacji i jak duże wyzwanie stoi przed partnerstwem #zitgdansk.
WRSUMG 04.01.2017