Agencja Zatrudnienia

Fundacja NOVA specjalizuje się w tematyce rynku pracy i pomocy społecznej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy międzysektorowej w zakresie ograniczania zjawisk bezrobocia i wykluczenia społecznego, aktywizacji społecznej i zawodowej, ekonomii społecznej. Nasi eksperci to praktycy na co dzień pracujący w instytucjach rynku pracy, instytucje pomocy społecznej, jednostki administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami dzielą się podczas szkoleń i doradztwa z naszymi klientami.

Prowadzimy działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego. Dzięki naszej pracy i zaangażowaniu wiele osób usamodzielnia się, wchodząc na rynek pracy.

Pomagamy w tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw . Poprzez Nasze działania tworzone są nowe miejsca pracy.