Referencje

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Projekty realizowane przez naszych ekspertów finansowane były m.in. z:

  • Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
  • Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”
  • Programu Rządowego Aktywizacji Osób Starszych
  • Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy
  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG
  • Programu „Młodzież w działaniu”
  • Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Ministerstwa Kultury