Pracodawca z misją

Tytuł projektu: Pracodawca z misją – model aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie

Cel projektu:

Projekt skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. W efekcie projektu min. 12% uczestników uzyska zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej w zawodach

Projekt realizowany będzie w okresie od 2017-01-30 do  2018-12-31

Nasza oferta:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne intelektualnie z województwa pomorskiego.

Zakres wsparcia:

 1. warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 3. poradnictwo zawodowe
 4. pośrednictwo pracy
 5. szkolenia dot. poruszania się po rynku pracy przez Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie
 6. kursy zawodowe (pracownik produkcji spożywczej, pracownik produkcji gastronomicznej, pracownik obsługi lokalu gastronomicznego)/
 7. staże zawodowe (3 mies/os) w podmiotach ekonomii społecznej w 3 ww. zawodach
 8. asysta indywidualna w zatrudnieniu

 

Dodatkowe:

W efekcie projektu min. 12% uczestników uzyska zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej w zawodach: pracownik produkcji spożywczej, pracownik produkcji gastronomicznej, pracownik obsługi lokalu gastronomicznego.

Projekt jest inicjatywą oddolną spółdzielni socjalnych działających w branży gastronomicznej i spożywczej i jego celem jest przygotowanie kadr – osób niepełnosprawnych do pracy w tych podmiotach. Projekt obejmuje działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Uczestnicy projektu nabędą dzięki udziałowi w nim nowe

kompetencje, kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Udział w projekcie wzmocni ich niezależność oraz motywację do dalszego

poszukiwania pracy. Dzięki projektowi możliwe będzie również rozpoznanie przez realizatorów potencjału uczestników i dalsze ich wsparcie zgodnie z celami statutowymi Lidera i Partnera. Projekt pomoże osobom niepełnosprawnym wejść na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie w Podmiotach Ekonomii Społecznej, które są dobrze przygotowane do przyjęcia Osób Niepełnosprawnych, ale brakuje im czasu na ich wdrażanie.

Rekrutacja:

W projekcie zaplanowano stworzenie 3 grup uczestników, których rekrutacja odbywać się będzie etapami.

Grupy uczestników 1 i 2 zostaną zrekrutowane w roku 2017, grupa 3 zostanie zrekrutowana w roku 2018.

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • wypełnić oraz dostarczyć do biura Projektu: Formularz zgłoszeniowy lub
 • zadzwonić pod numer tel. 605 979 767
 • wysłać maila na adres:dejna@gmail.com

Zachęcamy do telefonicznego umówienia się na spotkanie nr telefonu 605 979 767

Uwaga! 

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie


Projekt realizowany w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020       Wartość projektu: 446 400 zł.                                                                                                                                                                                                                           Kwota dofinansowania: 424 080,00 zł                                                                                                                                                                                                          Lider projektu: Spółdzielnia Socjalna Dalba                                                                                                                                                                                           Partnerzy projektu: Fundacja NOVA