Kurs języka polskiego dla osób narodowości Ukraińskiej

Kurs języka polskiego dla osób narodowości Ukraińskiej

 

Język polski jest trudny do nauki przede wszystkim ze względu na gramatykę – potwierdzić  mogą to nasze  kursantki , dla których największym problemem okazała się poprawna wymowa i pisanie po polsku. Jednak kilka zajęć  w naszej Fundacji NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm  sprawiło, że poczuły się pewniej, a zasady gramatyczne stały się bardziej zrozumiałe. Nauka polskiego jest cennym doświadczeniem i pomocną umiejętnością  w poszukiwaniu pracy,  wypełnieniu urzędowych formularzy, zapewnieniu wizyty  do lekarza dla Ukrainek , które  przyjechały do naszego kraju po wybuchu wojny na Ukrainie. A już niedługo będą mogły ćwiczyć nabyte umiejętności językowe w praktyce w parach z polskimi wolontariuszami

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.

No Comments

Post A Comment