Podstawy Obsługi Komputera

Cel kursu

Grupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).

Liczba godzin30
WymaganiaBrak
CertyfikatECCC

Kurs umożliwi Ci rozwój umiejętności i możliwości zastosowania komputera w pracy i życiu codziennym.
Przekażemy Ci wiedzę na temat podstaw obsługi komputera w zakresie systemu Windows, Internetu, poczty elektronicznej oraz edytora tekstu Microsoft Word oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
Nabędziecie umiejętności szybkiego i skutecznego wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie oraz korzystania z poczty elektronicznej.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!