Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji

Cel kursu

Podniesienie umiejętności podstawowych w zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych , kompetencji społecznych.

Wyposażenie Uczestniczek zajęć w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

  • korzystanie z informacji użytkowych
  • korzystanie z informacji użytkowych i zasobów internetowych
  • dzielenie się informacjami z innymi osobami
  • identyfikacja komunikatów perswazyjnych i manipulacji zawartych w informacjach użytkowych
  • identyfikacja komunikatów perswazyjnych i manipulacji zawartych w materiałach reklamowych
  • ocena jakości i przydatności produktu na podstawie informacji z ulotki, opakowania , ceny
  • porównanie informacji zawartych w materiałach reklamowych i promocyjnych z danymi z innych źródeł
Liczba godzin30
WymaganiaOsoby dorosłe, powyżej 25 r.ż. z niskimi umiejętnościami podstawowymi (rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych , kompetencji społecznych) .
CertyfikatCertyfikat kwalifikacji wraz z opisem efektów uczenia się.

Uczestnikami kursu będą osoby, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zagadnień :

  • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł
  • pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych z różnych źródeł

Forma zajęć : mini wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem pomocy multimedialnych:  tablet, smartfon, rzutnik.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!