Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Cel kursu

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach, dla pracowników każdego szczebla w hierarchii firmy, zarządzających zespołami, a przede wszystkim odpowiedzialnych za pracę innych ludzi i odpowiedzialnych za wynik, jakość, sukces.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele wszystkich instytucji, firm oraz ich pracownicy nie zależnie od rodzaju pełnionej funkcji.
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat objawów i etapów wypalenia zawodowego, które najczęściej występują w pracy. Pomoże Ci wypracować indywidualną strategię radzenia sobie z przewlekłym stresem zawodowym i wzmocni Twoją odporność psychiczną.
Przekażemy Ci wiedzę na temat przyczyn i objawów wypalenia zawodowego oraz dynamiki rozwoju wypalenia zawodowego.
Nabędziecie umiejętności rozpoznawania w sobie objawów wypalenia zawodowego. Nauczycie się dbania o higienę psychiczną i przeciwdziałaniu wypaleniu w zawodzie, a także komunikowania się w sposób asertywny, wyznaczania obrony swojego terytorium psychologicznego oraz poszukiwania wsparcia społecznego.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!