Tworzenie planu pomocy rodzinie.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji planu pomocy dziecku w oparciu o analityczne narzędzia takie jak genogram i ekomapa. Wzmocni Twoje umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Podniesie zdolności do rozpoznawania potrzeb dziecka w pieczy zastępczej i sposobach ich zaspokajania. Pogłębi kompetencje w zakresie tworzenia procedur współpracy pomiędzy służbami gminnymi i powiatowymi w zakresie kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie. Przekażemy Ci wiedzę na temat pracy z dzieckiem w pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej jak również zasad posługiwania się genogramem i ekopamą w pracy z dzieckiem w pieczy zastępczej. Przestawimy Ci warunki efektywnego usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej i tworzenia planu usamodzielnienia a także znajomości podstawowych technik pracy opartych na podejściu skupionym na rozwiązaniach.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!