EduSenior

O projekcie

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla seniorów w ramach Gdanskiej Sieci Domów ´
Sąsiedzkich, poprzez:
1.podniesienie wiedzy i kompetencji kadry (animatorzy, edukatorzy- 10 os.) gdanskich domów ˛sąsiedzkich w obszarze edukacji pozaformalnej osób starszych, poprzez organizację 2 mobilnosci edukacyjnych w Norwegii tj. jobshadowingu i szkolenia nt. metody ?study circle?,
2.opracowanie katalogu dobrych praktyk i poradnika nt. metod i narzędzi edukacyjnych dla edukatorów pracujących z seniorami,
3.uaktualnienie oferty edukacji senioralnej domu sąsiedzkiego Fundacji NOVA (ISE Chełm) przez przetestowanie w 3 domach sąsiedzkich i wdrożenie do codziennej praktyki ISE Chełm pracy metod ˛a ?study circles?.
Study Circle to popularna w krajach nordyckich metoda kształcenia osób dorosłych. Zakłada korzystanie z potencjału wszystkich uczestników, wychodząc z przekonania, ˙że każdy dysponuje jakąś wiedzą czy doświadczeniami, którymi może podzielić się z innymi. Polega na tym, że osoby, które chcą się czegoś nauczyć lub rozwiązać problem spotykają się regularnie w małych grupach (study circles) w celu wspólnego zgłębienia interesującego je tematu. Głównymi wyróżnikami metody Study Circles jest bazowanie na doświadczeniu i umiejętnościach uczestników.
Ta metoda pracy zostanie przetestowana w 3 domach sąsiedzkich w tym w ISE Chełm z grupami ok. 8-12 seniorów (łącznie ok. 30 os.) i dzięki wsparciu partnera norweskiego, Fundacja NOVA wdroży je do swojej codziennej praktyki. Przeszkoleni edukatorzy będą również mieli możliwość wdrożenia tej metody w ramach innych domów sąsiedzkich.

Tytuł projektu:

EduSenior

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji senioralnej prowadzonej w Domach Sąsiedzkich na terenie Trójmiasta.

Grupa docelowa:

seniorzy, edukatorzy, kadra zarządzająca

Termin realizacji:

2021-09-01 ? 2023-08-31

Wartość projektu:

81 113,00 EUR

Kwota dofinansowania:

67 525,00 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Bjerkaker LearningLab

Źródło finansowania:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji