Seniorzy w Akcji

O projekcie

Pary Językowe – Kultura w Mieście to polsko-ukraiński projekt, który zostanie zrealizowany przez gdańskich seniorów w dzielnicy Chełm. Termin realizacji zaplanowano od września 2023 r. do czerwca 2024r. Fundacja NOVA będzie organizacją wspierającą działania wolontariuszek – seniorek i wolontariuszy – seniorów. Zostanie utworzonych 10 par językowych polsko-ukraińskich, które zapoznają się z 8 wybranymi instytucjami kulturalnymi Trójmiasta. Myślą przewodnią tworzenia par językowych jest wsparcie migrantów z Ukrainy w rozwoju praktycznych umiejętności języka polskiego oraz przybliżenie im dostępnej lokalnie kultury i sztuki. Następstwem naszych wizyt w teatrze, operze, filharmonii, muzeach będzie stworzenie w języku polskim i ukraińskim przewodnika po tych miejscach, z których my, gdańszczanie, jesteśmy dumni.

Dofinansowano ze środków Programu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę”.

Tytuł projektu:

Pary Językowe – Kultura w mieście

Grupa docelowa:

Seniorzy i Uchodźcy

Termin realizacji:

15.09.2023-30.06.2024

Wartość projektu:

19000

Kwota dofinansowania:

17000

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Dofinansowano ze środków Programu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę”.