Biznes

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące umiejętności pisania - planowania projektów w celu zdobycia grantu na jego realizację. Nabędą podstawowych informacji dotyczących pracy zespołowej oraz pracy na rzecz środowiska lokalnego. Forma zajęć : mini wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne....