WSPÓŁPRACA

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:

 1. Starostwo powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
 2. Urząd Miejski w Gdańsku
 3. Urząd Gminy Trąbki Wielkie
 4. Urząd Gminy Cedry Wielkie
 5. Biuro Rozwoju Gdańska
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 7. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 8. Uniwersytet Gdański
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim
 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

 1. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
 2. Stowarzyszenie Integracja
 3. Stowarzyszenie WAGA
 4. FOSA Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry
 5. Fundacja UP Foundation Forum Inicjowania
 6. Fundacja Gdańska
 7. Fundacja Nadziei
 8. Fundacja Centrum Solidarności
 9. Klub Seniora – Wzgórze Radości
 10. Centrum Integracji Społecznej w Sopocie

 1. Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta
 2. Spółdzielnia Socjalna DALBA
 3. Spółdzielnia Socjalna RAZEM
 4. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
 5. Stowarzyszenie DyNaMo
 6. Stowarzyszenie “SOS dla Rodziny”
 7. MW Consulting Sp. z o.o.
 8. Rada Dzielnicy Chełm
 9. Centrum Egzaminacyjne ECCC
 10. Pomorskie Inkubator Przedsiębiorczości
 11. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY