Oferta – Projekty ponadnarodowe

Nasze usługi:

Fundacja NOVA  zajmuje się zarządzaniem projektami międzynarodowej mobilności edukacyjnej i szkoleniowej dla młodzieży i dorosłych. Projekty mobilności mogą być finansowane z europejskiego programu Erasmus + lub Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także z funduszy regionalnych lub lokalnych.

Na poziomie międzynarodowym Fundacja NOVA współpracuje z różnymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak szkoły, centra edukacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne.

Fundacja NOVA współpracuje firmami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi  i instytucjami publicznymi z terenu województwa pomorskiego, głównie Gdańska.

Mamy możliwość przyjęcia uczestników z całej Europy i organizacji dla nich staży w różnych obszarach zawodowych, a także wizyt i seminariów zawodowych oraz kursów dla kadry pedagogicznej.

Mamy także możliwość wysłania uczestników z Polski na kursy, staże, praktyki, wizyty studyjne do naszych zagranicznych partnerów z całej Europy.

Przyjmujemy także zagranicznych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy pomagają nam w prowadzeniu działań Fundacji.

Aktywnie uczestniczymy w projektach europejskich, m.in. Erasmus + w następujących tematach: mobilność, zdolność do zatrudnienia, przedsiębiorczość, rozwój umiejętności miękkich, umiejętności cyfrowych itp.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Alicja Kaiser
574 631 097
euprojects@fundacjanova.org.pl