Aktywni Obywatele – ISE Chełm

O projekcie

Projekt zakłada zwiększenie zaangażowania i wzmocnienie tożsamości mieszkańców zdegradowanej dzielnicy Gdańska ? starego Chełmu, poprzez prowadzenie Inkubatora Sąsiedzkiej Energii (ISE) ? lokalnej instytucji aktywizacji i edukacji, tworzonej przez lokalną społeczność, działającej regularnie, minimum 3 razy w tygodniu.

Naszym celem jest również rozwój wspólnoty lokalnej, wzrost zaangażowania i zdolności do przekształcania swojego otoczenia własnymi siłami.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Inkubator Sąsiedzkiej Energii

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania i wzmocnienie tożsamości mieszkańców zdegradowanej dzielnicy Gdańska ? Starego Chełmu.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy dzielny Gdańska ? Stary Chełm.

Termin realizacji:

2020-11-06 ? 2022-10-31

Wartość projektu:

75 000 EUR

Kwota dofinansowania:

67 500 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Rada Dzielnicy Chełm, Klub Seniora ?Wzgórze Radości?, Fremtenkt AS, Norway

Źródło finansowania:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.