Ścieżki Współpracy – Education First

O projekcie

Projekt zakłada transfer, zaadaptowanie i wdrożenie przez Fundację NOVA nowego rozwiązania – szkolenia dla nauczycieli rozwijającego ich umiejętności współpracy ponadnarodowej na bazie doświadczeń i oferty niemieckiego partnera.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Education First

Cel projektu:

Transfer, adaptacja i wdrożenie do praktyki nowych rozwiązań w zakresie edukacji nauczycieli na bazie doświadczeń niemieckiego partnera specjalizującego się w organizacji międzynarodowych wyjazdów szkoleniowych kadry kształcenia zawodowego i ogólnego.

Grupa docelowa:

Nauczyciele z powiatu nowodworskiego oraz uczniowie z powiatu nowodworskiego

Termin realizacji:

2021-01-01 do 2021-11-30

Wartość projektu:

59 000 zł

Kwota dofinansowania:

59 000 zł

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa IV- Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa