“Tworzenie łapacza snów”

“Tworzenie łapacza snów”

 

27 lipca 2023 roku w Fundacji Nova-Klub Sąsiedzki w Chełmie odbyły się niezwykłe warsztaty plastyczne pod nazwą “Tworzenie łapacza snów”. W warsztatach uczestniczyły dzieci polskie i ukraińskie, które zjednoczyły się, by wyrazić swoją twórczość i fantazję poprzez sztukę.

Warsztaty miały na celu połączenie dzieci obu narodowości w atmosferze współpracy i zabawy, aby przez sztukę wzbogacić ich doświadczenia oraz wzmocnić przyjaźń międzykulturową. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje talenty artystyczne i dowiedzieć się więcej o kulturze swoich rówieśników.

Podczas warsztatów dzieci miały możliwość stworzenia swojego własnego łapacza snów – tradycyjnego amuletu, który według wierzeń Indian Ameryki Północnej miał chronić przed złymi snami i przynosić dobre marzenia. Każde dziecko otrzymało zestaw kolorowych materiałów, różnorodnych ozdób oraz nici, aby wykazać się kreatywnością i zaprojektować własną, unikalną wersję łapacza snów.

Podczas pracy nad projektami, dzieci miały okazję wymieniać się pomysłami, uczyć się od siebie nawzajem oraz nawiązywać nowe przyjaźnie.

To spotkanie pokazało, że poprzez sztukę i wspólną twórczość można pokonać barierki językowe i kulturowe, a także stworzyć piękne wspomnienia oraz relacje. Dzieci polskie i ukraińskie dowiodły, że sztuka jest uniwersalnym językiem, który łączy serca i umysły niezależnie od pochodzenia.

27 липня 2023 року в Фонді NOVA Клуб сусідів  на Хелмі відбулся мистецькі майстер-клас  «Створення ловця снів». Майстер-класи відвідали польські та українські діти, які об’єдналися, щоб виразити свою творчість та фантазію через мистецтво.

Майстер-клас  бул спрямовани на те, щоб об’єднати дітей обох національностей в атмосфері співпраці та веселощів, збагатити їхній досвід через мистецтво та зміцнити міжкультурну дружбу. Учасники мали змогу продемонструвати свої мистецькі таланти та більше дізнатися про культуру своїх ровесників.

Під час майстер-класу діти мали змогу створити власного ловця снів – традиційний амулет, який, за віруваннями індіанців Північної Америки, мав захищати від поганих снів та приносити гарні сни. Кожна дитина отримала набір різнокольорових матеріалів, різноманітних прикрас та ниток, щоб проявити творчі здібності та створити свій унікальний варіант ловця снів.

Працюючи над проектами, діти мали можливість обмінюватися думками, вчитися один у одного та знаходити нових друзів.

Ця зустріч показала, що через мистецтво та спільну творчість можна подолати мовні та культурні бар’єри, а також мати прекрасні спогади та побудовати стосунки. Польські та українські діти довели, що мистецтво є універсальною мовою, яка з’єднує серця та розуми, незалежно від походження.

#AktywniObywateleGranty
Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та Норвегії в рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

 

 

No Comments

Post A Comment