Kreatywne prace plastyczne – w roli głównej – FILC i KOREK/Художні роботи – в головній ролі – ФЕТР та КОРЕК

Kreatywne prace plastyczne – w roli głównej – FILC i KOREK/Художні роботи – в головній ролі – ФЕТР та КОРЕК

 

Warsztaty plastyczne “Kreatywne prace plastyczne – w roli głównej – FILC i KOREK” to wyjątkowe wydarzenie, które odbyło się 31 sierpnia 2023 roku w Fundacji Nova- Klub Sąsiedzki w Chełmie. To spotkanie przekroczyło granice kulturowe i językowe, łącząc dzieci polskie i ukraińskie w fascynującym świecie sztuki i twórczości.

Głównym celem warsztatów było promowanie kreatywności, rozwijanie zdolności plastycznych oraz umożliwienie dzieciom nawiązania przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Wykorzystanie dwóch różnych materiałów, jakim są filc i korek, stanowiło interesujące wyzwanie, które pozwoliło uczestnikom poszerzyć swoje horyzonty artystyczne.

Podczas warsztatów dzieci miały okazję poznać różne techniki pracy z filcem i korkiem, tworzyć własne projekty i eksperymentować z formą i kolorem.

Atmosfera warsztatów była pełna radości i entuzjazmu. Dzieci nie tylko tworzyły piękne prace plastyczne, ale także nawiązywały nowe przyjaźnie i uczyły się komunikować i współpracować w międzynarodowym środowisku. To wydarzenie nie tylko rozwijało umiejętności artystyczne, ale również budowało mosty między dwoma narodami..

Wydarzenie “Kreatywne prace plastyczne – w roli głównej – FILC i KOREK w Fundacji Nova- Klub Sąsiedzki Chełm to doskonały przykład tego, jak sztuka może inspirować, uczyć i jednoczyć ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy języka.

 

Мистецькі майстер – клас «Креативні мистецькі роботи – в головних ролях – ФЕТР та КОРОК» – ця подія, яка відбулася 31 серпня 2023 року в Фонді  Nova – Клуб сусідів на Хелмі. Ця зустріч перетнула культурні та мовні кордони, поєднавши польських та українських дітей у захопливому світі мистецтва та творчості.

Головною метою заняття було сприяння творчості, розвиток мистецьких навичок та надання  можливісті  дружити дітям. Використання двох різних матеріалів, фетру та корку , стало цікавим досвідом, який дозволив учасникам розширити свій мистецький кругозір.

Під час майстер-класів діти мали змогу навчитись різним технікам роботи з фетром та пробкою, створювати власні проекти та експериментувати з формою та кольором.

Атмосфера семінару була сповнена радості та ентузіазму. Діти не лише створили гарні мистецькі роботи, а й знайшли нових друзів та навчилися спілкуватися та співпрацювати в міжнародному середовищі. Цей захід не тільки розвивав мистецьку майстерність, а й будував мости між двома народами.

Подія «Креативне мистецтво – у головній ролі – ФЕТР та КОРОК у Фонді Nova – Клуб сусідів на Хелмі є чудовим прикладом того, як мистецтво може надихати, навчати та об’єднувати людей, незалежно від їхнього походження чи мови.

#AktywniObywateleGranty
Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та Норвегії в рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

 

No Comments

Post A Comment