Kursy języka polskiego / Курси польскоі мови

Kursy języka polskiego / Курси польскоі мови

 

Aktualnie w Fundacji NOVA – Klubie Sąsiedzkim Chełm równocześnie trwają dwa programy nauczania języka polskiego dla imigrantów. Nie tylko te kursy mają na celu przekazywanie umiejętności językowych i umożliwienie skutecznej komunikacji w nowym otoczeniu, ale także wspierają proces integracji i adaptacji.

Pierwszy z programów rozpoczął się we wrześniu(koniec w grudniu) i odbywa się w godzinach popołudniowych we wtorki i czwartki. Natomiast drugi program rozpoczął się w październiku(koniec w styczniu) i odbywa się w środy i piątki. Obydwa te kursy stanowią cenny element wsparcia dla imigrantów, umożliwiając im nabycie umiejętności językowych, niezbędnych do efektywnej komunikacji, a jednocześnie tworząc atmosferę, która sprzyja integracji oraz procesowi dostosowania się do nowego środowiska.

Poniżej zdjęcia z minionego tygodnia.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Наразі у Фонді “NOVA” – Клубі мікрорайону Хелм одночасно діють дві програми з вивчення польської мови для іммігрантів. Ці курси мають на меті не лише надати мовні навички та уможливити ефективне спілкування в новому середовищі, але й підтримати процес інтеграції та адаптації іммігрантів.

Перша програма розпочалася у вересні (закінчується в грудні) і проходить у другій половині дня по вівторках і четвергах. Друга програма, з іншого боку, розпочалася в жовтні (закінчується в січні) і проходить по середах і п’ятницях. Обидва ці курси є цінним елементом підтримки іммігрантів, дозволяючи їм набути мовних навичок, необхідних для ефективного спілкування, а також створюючи атмосферу, сприятливу для інтеграції та процесу адаптації до нового середовища.

Нижче представлені фотографії за минулий тиждень.

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд.

No Comments

Post A Comment