Rodzina

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności: rozpoznawania objawów zaburzeń odżywiania i szybkiego reagowania, symptomów samookaleczenia oraz umiejętność rozmowy z osobami, które maja myśli samobójcze. Poznasz formy pracy oraz terapii z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania i depresję. Przekażemy Ci wiedzę na temat symptomów oraz ewentualnych sposobów pracy...

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat diagnostyki, etiologii i metod terapeutycznych zaburzeń osobowości, zachowań i rozwoju występujących u dzieci i młodzieży zgodnie z klasyfikacja ICD- 10 a także zwiększy umiejętności diagnozowania zaburzeń osobowości rozwoju dzieci co pomoże szybciej kierować podopiecznych do specjalistycznego wsparcia. Zapoznamy Cię...

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat wzmacniania kompetencji rodzin zastępczych w następujących obszarach: zaspokajania potrzeb opiekuńczych, rozwojowych, potrzeb związanych z budowaniem więzi z członkami rodziny biologicznej, tworzenia i budowania trwałych, pozytywnych relacji dzieci z rówieśnikami i dorosłymi. Wzmocni Twoje umiejętności budowania kompetencji rodzin zastępczych w...

Szkolenie umożliwi Ci podniesienie świadomości na temat uzależnień oraz ryzykownych zachowań młodzieży. Nauczysz się jakie są konsekwencje zdrowotne, społeczne oraz prawne związane z uzależnieniem i zachowaniami ryzykownymi. Przekażemy Ci wiedzę na temat zachowań ryzykownych i konwencjonalnych, motywów podejmowania zachowań ryzykownych oraz ich skutków a...

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji planu pomocy dziecku w oparciu o analityczne narzędzia takie jak genogram i ekomapa. Wzmocni Twoje umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Podniesie zdolności do rozpoznawania potrzeb dziecka w pieczy zastępczej i sposobach ich...

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat wprowadzenia i realizacji standardów organizacyjnych i metodycznych w małych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych a także metod przekształceń dużych placówek opiekuńczo ? wychowawczych. Wzmocni Twoje umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia narzędzi planu pomocy dziecku oraz umiejętności z zakresu: efektywnej komunikacji,...