WyjazdyErasmus

    Informujemy, że kolejna grupa uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa miała okazję wypróbować swoją wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w Barcelos w Portugalii. Tym razem byli to uczniowie z kierunków technik masażysta i technik usług kosmetycznych. Podczas praktyk, młodzież miała nie tylko...

    Razem z powiatowym Zespołem Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie wysłaliśmy, w pierwszej turze, 9 uczennic do Portugalii, w celu odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych. Dziewczęta uczące się pracy w zawodzie asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna mają okazję poznać tajniki zawodu  podczas mobilności  w ramach programu...

    Razem z zespołem Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie wysłaliśmy 14 uczniów na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Portugalii. Uczniowie klasy II w zawodzie Technik Hotelarstwa i klasy III B Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie Kucharz mieli okazję spróbować swoich sił w pracy zawodowej w...

    Fundacja NOVA zaprasza uczniów, którzy chcieliby podjąć praktykę zawodową za granicą do wzięcia udziału w rekrutacji w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1- Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Rekrutacja dotyczy uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w...

    09.01.2024 odbyło się kolejne spotkanie tym razem online w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół: Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie oraz Lider projektu: Fundacja...

Dnia 12.12.2023 odbyło się spotkanie dla Konsorcjantów Programu Erasmus + w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół : Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie Na spotkaniu...

Za nami intensywny, ale i wspaniały tydzień w Norwegii z grupą 20 seniorek z Fundacja NOVA- Kawiarenka Literacka. Gościł nas Åsane Seniorteater, który istnieje już od 15 lat i ma wiele pięknych wydarzeń kulturalnych na swoim koncie Nasza Polska grupa jest znacznie młodsza, bo działa tylko...