Digital now! Youth exchange in Spain- Erasmus + program

Digital now! Youth exchange in Spain- Erasmus + program

Digital now! Youth exchange in Spain- Erasmus + program

Projekt zakładał rozwój myślenia krytycznego wśród młodzieży podczas używania social media, naukę pisania kreatywnego cv za pomocą narzędzi cyfrowych. Zwiększenie umiejętności komunikacji oraz poprawa języka angielskiego w środowisku międzynarodowym. Wymianę doświadczeń wśród młodzieży z różnych krajów.

Wymiana młodzieży odbyła się w Hiszpanii- Calarreona. Uczestnicy Erasmus + przybyli z Polski, Macedonii, Hiszpanii , Bułgarii i Chorwacji. Zajęcia odbywały się od 05.05.2022 do 12.05.2022.

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali w mieszanych grupach. Dzięki temu mogli się poznać i wymienić doświadczeniami międzykulturowymi.

Młodzież wspólnie realizowała zadania wskazane przez prowadzących:

-tworzyli kreatywne CV,

-analizowali i używali nowych aplikacji na telefonie,

-za pomocą dwóch tekstów w Internecie próbowali odróżnić prawdziwy tekst od fałszywego

– grali w grę miejską

– analizowali konta na instagramie i tik tok pod względem wyglądu i przekazu informacji (kompozycja, paleta kolorów, linki, kopiowanie, opis profilu, komunikacja za pomocą postów)

– nagrywali krótkie filmy za pomocą narzędzi/ aplikacji w telefonie

– robili zdjęcia za pomocą narzędzi/ aplikacji w telefonie

Uczestnicy integrowali się podczas wieczorów międzynarodowych. Każda grupa opowiadała o swoim kraju, historii, panujących tam zwyczajach oraz muzyce i tańcu.

Młodzież przywiozła ze sobą typowe potrawy dla ich kraju. Uczestnicy mogli poczęstować się i spróbować smakołyków z Macedonii, Polski, Hiszpanii, Bułgarii i Chorwacji.

 

Digital now! Youth exchange in Spain- Erasmus + program

The project aims to improve critical thinking skills in teenagers while using social media. It also aims to teach them how to write a professional CV using digital tools, improving communication skills in international envoirnments and also improving their English. During the project participants will exchange experiences and knowledge from different countries.

 

The exchange took place in Callerona, Spain. Erasmus + participants arrived from Poland, Macedonia, Bulgaria, Croatia and Spain. The activities started on May 5th and lasted through May 12th.

 

During the activities participants worked in multinational groups. Thanks to that they were able to meet eachother and exchange their experiences.

The participants took part in activities such as:

-creating creative CV’s,

-analized and learned how to use mobile apps,

-they were tasked to distinguish what text’s are fake and verify their contents,

-took part in a city game in Aguilas,

-analized social media accounts, and tried to describe their color palletes, compositions, ways to generate revenue, affiliate links, sponsorships and copyright rules,

-recorded short videos with their phones,

-took pictures with their phones and edited them with mobile apps,

 

Participants got to integrate and learn about different cultures during international nights, where each nation was tasked to present their country and bring some snacks from Poland, Macedonia, Spain, Bulgaria and Croatia. They also were teaching others their national dances.

 

 

 

No Comments

Post A Comment