“Gdańsk Pomaga- Wspieraj Seniora” 

“Gdańsk Pomaga- Wspieraj Seniora” 

W ramach programu „Gdańsk Pomaga- Wspieraj Seniora”  Fundacja  NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm bierze udział   w projekcie  który, będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Do udziału w programie kwalifikowani  są seniorzy w wieku 65+ lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W programie biorą udział również seniorzy z Ukrainy, którym udzielamy pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji, wsparcie prawne, psychologiczne

Zapraszamy  seniorów po wsparcie do Klubu Sąsiedzkiego  Chełm poniedziałek i czwartek o godzinach 9.00 -15.00 tel.730805537.

Więcej informacji o projekcie  na stronie internetowej www.gdansk pomaga-wspieraj seniora

Zadanie jest finansowane z przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na realizację programu pn.:”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

No Comments

Post A Comment