Harmonogram zajęć w Akademii Dorosłego Człowieka w miesiącu Wrześniu

Harmonogram zajęć w Akademii Dorosłego Człowieka w miesiącu Wrześniu

Przedstawiamy Wam Harmonogram zajęć w Akdemii Dorosłego Człowieka w miesiącu Wrześniu:)

Fundacja NOVA prowadzi Akademię Dorosłego Człowieka w zakresie testowanego modelu wsparcia pt. eduNOVA-model edukacji społecznościowej w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i IBE Instytut Badań Edukacyjnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.