Indywidualne doradztwo instytucjonalno- zawodowe /Індивідуальні інституційні та кар’єрні консультації

Indywidualne doradztwo instytucjonalno- zawodowe /Індивідуальні інституційні та кар’єрні консультації

W Fundacji NOVA wspieramy migrantów poprzez indywidualne spotkania z doświadczonym doradcą zawodowymi. Naszym celem jest pomoc im w skutecznym dostosowaniu się do nowego środowiska oraz znalezienie satysfakcjonującej ścieżki zawodowej.

Podczas tych osobistych sesji, nasi specjaliści pomagają migrantom zidentyfikować ich umiejętności, talenty i doświadczenie zawodowe. Razem opracowujemy plan rozwoju zawodowego, uwzględniający lokalne rynki pracy oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Dodatkowo, oferujemy wsparcie w zakresie rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje czy budowanie relacji zawodowych. Dzięki naszym indywidualnym podejściu, staramy się stworzyć atmosferę zaufania, sprzyjającą otwartej rozmowie i skutecznemu planowaniu kariery.

Fundacja NOVA angażuje się w tworzenie mostów pomiędzy migrantami a lokalnym rynkiem pracy, pomagając im nie tylko zdobyć zatrudnienie, ale również rozwijać się zawodowo i społecznie. Nasze indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi stanowią istotny krok w tej podróży, wspierając migrantów na każdym etapie adaptacji i integracji społecznej.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

У Фонді “NOVA” ми підтримуємо мігрантів через індивідуальні зустрічі з досвідченим кар’єрним консультантом. Наша мета – допомогти мігрантам успішно адаптуватися до нового середовища та знайти кар’єрний шлях, який принесе їм задоволення.

Під час індивідуальних зустрічей наші фахівці допомагають мігрантам визначити свої навички, таланти та досвід роботи. Разом ми розробляємо план розвитку кар’єри, враховуючи місцеві ринки праці та індивідуальні потреби кожної людини.

Крім того, ми пропонуємо підтримку в розвитку м’яких навичок, таких як комунікація, ведення переговорів або побудова професійних відносин. Завдяки індивідуальному підходу ми прагнемо створити атмосферу довіри, сприятливу для відвертої розмови та ефективного планування кар’єри.

Фонд “NOVA” прагне навести мости між мігрантами та місцевим ринком праці, допомагаючи їм не лише працевлаштуватися, але й розвиватися професійно та соціально. Наші індивідуальні зустрічі з кар’єрними консультантами є важливим кроком на цьому шляху, підтримуючи мігрантів на кожному етапі адаптації та соціальної інтеграції.

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через гранти EOG та Норвегії в рамках програми “Активні громадяни” – Регіональний фонд

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

 

No Comments

Post A Comment