Integracyjno – adaptacyjne warsztaty z rękodzieła.

Integracyjno – adaptacyjne warsztaty z rękodzieła.

Fundacja NOVA ponownie zorganizowała warsztaty integracyjno-adaptacyjne, kontynuując swoją misję promowania kreatywności i integracji społecznej. Tym razem uczestniczki miały okazję wyrazić siebie poprzez tworzenie pięknych, ozdobnych kartek. Każda z pań mogła eksperymentować z różnymi technikami i materiałami, co sprawiło, że powstały unikatowe dzieła. Wspólne tworzenie stwarzało możliwość nawiązania nowych znajomości oraz wzmacniania więzi, co stanowiło istotny aspekt spotkania. Fundacja NOVA kontynuuje swoje działania, dążąc do budowania społeczności opartej na akceptacji, kreatywności i wzajemnym wsparciu.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Фонд “NOVA” вкотре організував майстер-клас з інтеграції та адаптації, продовжуючи свою місію сприяти розвитку творчості та соціальної інтеграції. Цього разу учасниці мали можливість самовиразитися, створюючи красиві декоративні листівки. Кожна учасниця мала змогу поекспериментувати з різними техніками та матеріалами, в результаті чого вийшли унікальні роботи. Спільна творчість дала можливість знайти нових друзів і зміцнити зв’язки, що було важливим аспектом зустрічі. Фонд “NOVA” продовжує свою діяльність, спрямовану на побудову спільноти, заснованої на прийнятті, творчості та взаємній підтримці.

#АктивніГромадяниГранти
Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд
No Comments

Post A Comment