Polsko-ukraińskie zajęcia teatralne

Polsko-ukraińskie zajęcia teatralne

Fundacja NOVA regularnie organizuje spotkania kulturalne skierowane zarówno do Polaków, jak i Ukraińców. Obecnie seniorzy przygotowują specjalny występ poświęcony twórczości Edith Piaf, co pozwala im zgłębić bogactwo francuskiej kultury muzycznej oraz budować więzi między społecznościami.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Фонд “NOVA” регулярно організовує культурні зустрічі, спрямовані як на поляків, так і на українців. Наразі старшокласники готують спеціальну виставу, присвячену творчості Едіт Піаф, що дозволить їм дослідити багатство французької музичної культури та налагодити зв’язки між громадами.

#АктивніГромадяниГранти
Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд
No Comments

Post A Comment