Kurs języka polskiego/Курс польскоі мови

Kurs języka polskiego/Курс польскоі мови

W dniu 7 grudnia 2023 roku w Fundacji NOVA miało miejsce uroczyste zakończenie kursu języka polskiego dla jednej z grup uczestników. To szczególne spotkanie było nie tylko zakończeniem intensywnego okresu nauki, ale także momentem podsumowań i radości z osiągniętych postępów.

Podczas ostatniego, pełnego pozytywnych emocji spotkania, uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu. Ten symboliczny gest stanowił nie tylko potwierdzenie ich wysiłku i zaangażowania, ale także dowód zdobytej wiedzy i umiejętności językowych.

Fundacja NOVA, dedykując się integracji oraz wspieraniu rozwoju uczestników, kontynuuje misję tworzenia przyjaznej przestrzeni edukacyjnej. Zakończenie kursu to nie tylko punkt kulminacyjny, ale również początek nowych możliwości i wyzwań dla każdego, kto wziął udział w tej inspirującej przygodzie nauki.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

7 грудня 2023 року у Фундації “NOVA” офіційно завершився курс польської мови для однієї групи учасників. Ця особлива зустріч стала не лише завершенням інтенсивного періоду навчання, але й моментом для підбиття підсумків та радості від досягнутого прогресу.

Під час фінальної зустрічі, сповненої позитивних емоцій, учасники отримали сертифікати про завершення курсу. Цей символічний жест став не лише підтвердженням їхніх зусиль та відданості справі, але й доказом набутих знань та мовних навичок.

Прагнучи інтегрувати та сприяти розвитку учасників, Фонд “NOVA” продовжує свою місію зі створення дружнього освітнього простору. Закінчення курсу – це не лише кульмінація, а й початок нових можливостей та викликів для кожного, хто взяв участь у цій надихаючій навчальній пригоді.

 

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

 

No Comments

Post A Comment