Kurs języka polskiego dla osób narodowości Ukraińskiej/ КУРС ПОЛЬСКОЇ МОВИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Kurs języka polskiego dla osób narodowości Ukraińskiej/ КУРС ПОЛЬСКОЇ МОВИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Język polski jest trudny do nauki przede wszystkim ze względu na gramatykę – potwierdzić  mogą to nasze  kursantki , dla których największym problemem okazała się poprawna wymowa i pisanie po polsku. Jednak kilka zajęć  w naszej Fundacji NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm  sprawiło, że poczuły się pewniej, a zasady gramatyczne stały się bardziej zrozumiałe. Nauka polskiego jest cennym doświadczeniem i pomocną umiejętnością  w poszukiwaniu pracy,  wypełnieniu urzędowych formularzy, zapewnieniu wizyty  do lekarza dla Ukrainek , które  przyjechały do naszego kraju po wybuchu wojny na Ukrainie. A już niedługo będą mogły ćwiczyć nabyte umiejętności językowe w praktyce w parach z polskimi wolontariuszami.

Польська мова складна для вивчення насамперед через її граматику – це можуть підтвердити наші учні, для яких найбільшою проблемою виявилася правильна вимова та написання польською мовою. Проте кілька занять у нашому фонді NOVA – Клуб сусідскі Хелм допомогли їм почуватися впевненіше, а правила граматики стали зрозумілішими. Вивчення польської мови – це цінний досвід і корисна навичка під час пошуку працї, заповнення офіційних анкет, забезпечення візиту до лікаря для українок, які приїхали до нашої країни після початку війни в Україні. А незабаром вони зможуть відпрацювати набуті мовні навички на практиці в парі з польськими волонтерами.

#AktywniObywateleGranty
Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та Норвегії в рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

No Comments

Post A Comment