Kursy języka polskiego / Курси польскоі мови

Kursy języka polskiego / Курси польскоі мови

Obecnie w Fundacji NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm odbywają się równocześnie dwa kursy z języka polskiego dla imigrantów.
Kursy te mają na celu nie tylko naukę języka i umożliwienie skutecznej komunikacji w nowych środowisku ale także ułatwienie integracji i adaptacji.
Pierwszy kurs trwa od września i odbywa się popołudniami we wtorki i czwartki, Natomiast drugi trwa od października i odbywa się w środy i piątki.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Фундація NOVA – Сусідскі клуб – Хелм проводить одночасно два курси польської мови для іммігрантів.
Ці курси спрямовані не лише на вивчення мови та забезпечення ефективного спілкування в новому середовищі, а й на полегшення інтеграції та адаптації.
Перший курс стартовав в вересню і проходить у другій половині дня по вівторках і четвергах, тоді як другий курс в жовтню і проходить по середах і п’ятницях.

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд


No Comments

Post A Comment