Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów-Gdańsk Chełm- Pary językowe

Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów-Gdańsk Chełm- Pary językowe

 

Od września 2022 roku Fundacja NOVA ma projekt pod tytułem „Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów-Gdańsk Chełm”.

Polacy i Ukraińcy mierzą się  z problemem  komunikacyjnym, bariera językowa uniemożliwia wspólne funkcjonowanie i podejmowanie działań na rzecz społeczności. Zdecydowaliśmy się zorganizować kursy języka polskiego dla imigrantów/uchodźców  głównie narodowości ukraińskiej, którzy przybyli do Polski szukając schronienia przed wojną.

Podczas spotkań polsko-ukraińskich polscy seniorzy zaangażowali się w wolontariat i wzięli pod swoje skrzydła migrantów z Ukrainy i tak powstały – pary językowe. Językiem ojczystym wolontariuszy jest język polski, wiec spotykają się oni z osobami z Ukrainy słabo mówiącymi w naszym języku. Spotkania odbywają się w miejscach publicznych. Nie ma ścisłej formuły uczenia się języka. Nauka odbywa się na zasadzie swobodnej konwersacji.

 

З вересня 2022 року Фундація NOVA реалізує проєкт “Місцевий пункт підтримки та інтеграції іммігрантів – Ґданськ Хелм”.

Поляки та українці стикаються з проблемою комунікації, мовний бар’єр унеможливлює спільне функціонування та суспільну діяльність. Ми вирішили організувати курси польської мови для іммігрантів/біженців, переважно української національності, які приїхали до Польщі в пошуках прихистку від війни.

Під час польсько-українських зустрічей польські старші люди зголосилися стати волонтерами і взяли під своє крило українських мігрантів, так утворилися мовні пари. Рідною мовою волонтерів є польська, тому вони зустрічаються з людьми з України, які погано розмовляють польською. Зустрічі відбуваються в публічних місцях. Суворої формули вивчення мови не передбачено. Навчання відбувається на засадах вільного спілкування.

#AktywniObywateleGranty
Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та Норвегії в рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

No Comments

Post A Comment