Polsko-ukraińskie zajęcia teatralne

Polsko-ukraińskie zajęcia teatralne

Fundacja NOVA regularnie organizuje różnorodne spotkania kulturalne, które są adresowane zarówno do Polaków, jak i Ukraińców. Obecnie nasi seniorzy angażują się w wyjątkowy projekt, przygotowując specjalny występ poświęcony twórczości legendy muzyki – Edith Piaf. To niezwykłe przedsięwzięcie pozwala im nie tylko zgłębiać bogactwo francuskiej kultury muzycznej, lecz także budować silne więzi między naszymi społecznościami. Dzięki zaangażowaniu naszych uczestników, każde spotkanie staje się wyjątkową okazją do odkrywania nowych inspiracji, dzielenia się pasją oraz wzmacniania naszej wspólnej więzi opartej na szacunku i zrozumieniu.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Фонд “NOVA” регулярно організовує різноманітні культурні заходи, спрямовані як на поляків, так і на українців. В даний час наші літні люди беруть участь в унікальному проекті, готуючи спеціальний виступ, присвячений творчості музичної легенди Edith Piaf. Це незвичайне підприємство дозволяє їм не тільки досліджувати багатство французької музичної культури, а й будувати міцні зв’язки між нашими громадами. Завдяки відданості наших учасників, кожна зустріч стає унікальною можливістю відкрити для себе нове натхнення, поділитися пристрастю і зміцнити наш спільний зв’язок, заснований на повазі і розумінні.

#АктивніГромадяниГранти
Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд
No Comments

Post A Comment