“Pomorskie z Ukrainą”

“Pomorskie z Ukrainą”

27 czerwca 2023 uczestnicy naszego projektu ”Pomorskie z Ukrainą” mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, podzielenie się dobrymi doświadczeniami oraz wyciągnięcie wniosków nt. włączania osób z doświadczeniem migracji do społeczności lokalnych.  To było bardzo cenne spotkanie dla nas – jako realizatorów projektu ale także dla samych uczestników naszego projektu. Ich głos został wysłuchany przez przedstawicieli władz i osoby planujące działania na rzecz migrantów. Nasi uczestnicy wskazywali, że projekt „Pomorskie z Ukrainą” to dla nich ogromna dawka wiedzy nt.  języka polskiego, polskiej kultury i tradycji, lokalnych miejsc i instytucji kultury, ogrom warsztatów, wydarzeń i wycieczek. W ramach projektu uczestnicy dowiadują się także podstawowych informacji nt. poszukiwania pracy w Polsce. Za sukces projektu można uznać fakt, że część uczestników projektu znalazła także pracę.

 

 

No Comments

Post A Comment