ADaPT4Future

O projekcie

Projekt zakłada pracę nad rozwojem umiejętności drukowania 3D i myśleniu opartym o projektowanie wśród dorosłych oraz wzmocnienie kompetencji edukatorów osób dorosłych w zakresie prowadzenia innowacyjnych zajęć pozaformalnych. Projekt zostanie przeprowadzony w partnerstwie międzynarodowym, co przyczyni się do rozwoju współpracy ponadnarodowej oraz wymiany doświadczeń.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

ADaPT4Future: ADult People create Technologies for their Future

Cel projektu:

Główne cele projektu to: a) opracować innowacyjny zestaw narzędzi metodycznych ukierunkowany na rozwój druku 3D, Design Thinking oraz umiejętności andragogiczne; b) zapewnienie rozwoju kompetencji edukatorów dorosłych, jako osób odpowiedzialnych za wdrażanie oraz trwałość opracowanej metodologii w organizacjach partnerskich i stowarzyszonych; c) zaangażowanie osób dorosłych w zajęcia z zakresu drukowania 3D, oparte na zasadach pozaformalnego uczenia się, prowadzone wśród ich lokalnej społeczności; d) rozpowszechnianie rezultatów projektu oraz wykorzystywanie ich w różnych dziedzinach;

Grupa docelowa:

edukatorzy osób dorosłych oraz osoby dorosłe

Termin realizacji:

2022-01-01 do 2023-12-31

Wartość projektu:

131 116 EUR

Kwota dofinansowania:

131 116 EUR

Lider projektu:

Robotikos mokykla (Litwa)

Partnerzy:

Fundacja NOVA,
Kauno miesto savivaldybes Vinco Kudirkos viesojibiblioteka (Litwa),
Comune Di Santarcangelo Di Romagna (Włochy),

Źródło finansowania:

Erasmus+ 2021-1-LT01-KA220-ADU-000026995