LearningLab

O projekcie

W maju 2022 kadra Fundacji NOVA wzięła udział w wizycie studyjnej na Islandii w organizacji partnerskiej – MIMIR.

Była to część projektu LearningLab finansowanego w ramach Komponentu I Programu Edukacja, który korzysta z dofinansowania otrzymanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Celem projektu i zrealizowanej wizyty było przede wszystkim:

• poznanie przez naszą kadrę zarządzającą oraz edukatorów islandzkiego modelu edukacji nieformalnej,

• wzmocnienie ich kompetencji w zakresie zarządzania i zapewniania wysokiej jakości oferty edukacyjnej,

• nawiązanie długotrwałej współpracy, wzajemna wymiana doświadczeń oraz wiedzy przez Fundację NOVA i Mimir.

Jednym z elementów, który okazał się bardzo interesującym dla obu instytucji partnerskich była edukacja włączająca migrantów/ mniejszości narodowych. Mimo, że oba kraje Islandia i Polska różnią się pod kątem populacji migracyjnych, to jednak charakterystyka ogólna migracji jest znacząco podobna tj. oba kraje doświadczają migracji zarobkowej z krajów biedniejszych, a języki narodowe i kultura krajów przyjmujących dla migrantów są całkiem obce. Dlatego w ramach wizyty studyjnej aspekt integracji mniejszości narodowych był pogłębiany. Dotychczas Fundacja NOVA nie miała wielu doświadczeń w zakresie edukacji obcokrajowców, jednocześnie największą mniejszością narodową w Islandii są Polacy. Zatem współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji sprzyjającej włączaniu obcokrajowców była korzystna dla obu partnerów.

Mimir funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2003 r, czyli znacznie dłużej niż NOVA (od 2015) i jest organizacją znacznie bardziej rozwiniętą, oferuje szeroką gamę kursów, warsztatów i innych regularnych zajęć ukierunkowanych na zdobycie konkretnych umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Organizacja ta wdrożyła także standardy jakości, co jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Dlatego dla znacznie młodszej organizacji jaką jest Fundacja NOVA poznanie sposobów działania, analiza oferty edukacyjnej, czy doświadczeń Mimir w pracy z migrantami była krokiem milowym w rozwoju organizacji i podnoszeniu jakości naszej oferty.

W ramach wizyty studyjnej zostały nam zaprezentowane zasady i standardy pracy Partnera zagranicznego. Odwiedziliśmy dwa centra szkoleniowe należące do MIMIR, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z pracownikami m.in. kadrą zarządzającą, edukatorami oraz specjalistami ds. rekrutacji, marketingu oraz wymienić się doświadczeniami. Mieliśmy również kontakt z uczestnikami szkoleń prowadzonych przez Mimir. Wzięliśmy również udział w zajęciach w ramach kursu języka islandzkiego dla obcokrajowców na 4 poziomach zaawansowania. Ponadto oprowadzono nas po obiektach, pokazano nam sale wykładowe oraz dodatkową infrastrukturę dostępną dla uczestników zajęć. Istotnym elementem była także rozmowa nt. sposobów finansowania działalności organizacji. Partner zagraniczny zaprezentował nam także materiały informacyjne, których używa, swoją stronę internetową oraz programy/aplikacje pomocne przy prowadzeniu zajęć online. Dzięki tej wizycie mogliśmy dowiedzieć się jak konstruować ofertę, jakie zajęcia są szczególnie cenne i popularne oraz jak komunikować się z odbiorcami.

W momencie powstawania projektu problem integracji społeczności migrantów ze społecznością lokalną był dla nas istotny i byliśmy gotowi się z nim zmierzyć i spróbować go zniwelować w niedalekiej przyszłości, ponieważ głównym celem prowadzonego przez nas Klubu Sąsiedzkiego (.https://www.facebook.com/novaklubsasiedzki) jest integracja społeczności lokalnej gdańskiej dzielnicy Chełm, a migranci są jej nowymi członkami. Obecnie po wybuchu wojny w Ukrainie i napływie kolejnych fal uchodźców do naszego regionu, problem stał się jeszcze bardziej aktualny i wymaga natychmiastowych działań. Dzięki nabyciu nowej wiedzy i doświadczeń będziemy mogli przygotować nowa ofertę skierowaną do osób zza wschodniej granicy, którzy obecnie bardzo licznie zamieszkują dzielnicę w której działa prowadzony przez Fundację NOVA Klub Sąsiedzki.

Kolejnym krokiem jest opracowanie planu wdrożenia najciekawszych rozwiązań do praktyki działania Fundacji NOVA. Na bazie zgromadzonych doświadczeń, zdobytej wiedzy i w wyniku obserwacji sytuacji w regionie Fundacja NOVA złożyła kolejny projekt, który jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie (trzymamy kciuki!) znacznie przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej oraz wsparcia oferowanego migrantom na poziomie lokalnym. Dodatkowo podczas corocznego pikniku organizowanego przez nasz Klub Sąsiedzki zaprosiliśmy młodzież ukraińską do zaśpiewania kilku piosenek popularnych w swoim kraju. Był to jeden z elementów wdrożeniowych i próba przybliżenia mieszkańcom naszej dzielnicy cząstki kultury Ukraińskiej. W najbliższych tygodniach w ramach jednego z naszych projektów planujemy uruchomienie „kursu języka polskiego jako języka obcego” dla nauczycieli, którzy stanęli przed ogromnym wyzwaniem pracy i edukacji ukraińskich uczniów.

Projekt wpisał się w strategię rozwoju i umiędzynarodowienia Fundacji NOVA. Jednak Mimir, jako organizacja przyjmująca również skorzystała na współpracy z polską organizacją, która w swojej ofercie ma wiele działań edukacyjnych skierowanych do Polaków. Zatem kontakt z polską organizacją edukacyjną również wpłynął na rozwój islandzkiego partnera, poprzez przybliżenie kultury edukacyjnej naszego kraju, nowych polskich trendów i doświadczeń. Współpraca między organizacjami będzie miała charakter długotrwały i liczymy, że w przyszłości będziemy mogli podejmować wspólne przedsięwzięcia edukacyjne. Aby to potwierdzić obie organizacje na zakończenie projektu podpisały porozumienie o chęci dalszej wzajemnej współpracy tzw. „Memorandum of Understanding”.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

LearningLab

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój zawodowy kadry zarządzającej oraz edukatorów.

Grupa docelowa:

Nauczyciele, edukatorzy, kadra zarządzająca.

Termin realizacji:

2021-12-01 ? 2022-05-31

Wartość projektu:

9 040,00 EUR

Kwota dofinansowania:

8 136,00 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

MIMIR (Islandia)

Źródło finansowania:

Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021