Akredytacja Erasmus+ Edukacja Dorosłych

O projekcie

Tytuł projektu:

AKREDYTACJA ERASMUS+ ADU NR 2022-1-PL01-KA120-ADU-000110524

Cel projektu:

• Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności życiowych dorosłych słuchaczy Klubów i Domów Sąsiedzkich poprzez organizację mobilności zagranicznych
• Zwiększenie kompetencji kadry Klubów i Domów Sąsiedzkich oraz uatrakcyjnienie i podniesienie jakości ich oferty edukacyjnej
• Poszerzenie współpracy międzynarodowej Klubów i Domów Sąsiedzkich

Grupa docelowa:

• Osoby dorosłe korzystające z całożyciowej, niezawodowej oferty edukacyjnej Klubów i Domów Sąsiedzkich
• Kadra Klubów i Domów Sąsiedzkich  (edukatorzy, animatorzy, liderzy itp.)

Termin realizacji:

2023-2027

Wartość projektu:

Edycja Erasmus+ ADU 2023-2025 - 75 883,00 EUR
Edycja Erasmus+ ADU 2024-2025 - 116 410 EUR

Kwota dofinansowania:

Edycja Erasmus + ADU 2023-2025 - 75 883,00 EUR
Edycja Erasmus+ ADU 2024-2025 - 116 410 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie