Volunteers for Volunteers

O projekcie

Inicjatywa zakłada przygotowanie do udziału w projektach wolontariackich w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), które są ściśle powiązane z celami naszego Europejskiego Planu Rozwoju Fundacji NOVA oraz celami i priorytetami Funduszu Aktywnych Obywateli.
W szczególności koncentruje się na angażowaniu wolontariuszy w lokalne działania w Domu Sąsiedzkim NOVA w oparciu na wymianie wiedzy i dobrych praktyk z naszym cypryjskim partnerem i zdobycia wiedzy na temat angażowania młodzieży w wolontariat.

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa, która stwarza młodym ludziom możliwości wolontariatu lub pracy w projektach w ich własnym kraju lub za granicą, które przynoszą korzyści społecznościom i ludziom w całej Europie.

23.05.2023 Fundacji NOVA przyznano Znak Jakości EKS.

Grupa docelowa:
Bezpośredni uczestnicy: Kadra Fundacji NOVA i PlanBe – edukatorzy i animatorzy, kierownicy projektów.
Pośredni: Społeczności lokalne, głównie młodzież, przyszli wolontariusze.

Dlatego, aby osiągnąć ten cel, zaplanowaliśmy 4-dniową wizytę studyjną w organizacji naszego partnera, która zrealizowała już do 20 projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i która współpracuje przede wszystkim z młodzieżą.

Postrzegamy tę inicjatywę jako przygotowanie do naszych przyszłych działań wolontariackich w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać tę inicjatywę do celów wewnętrznych, aby wzbogacić wiedzę i kompetencje pracowników naszej Fundacji.

Zamierzamy zaangażować czterech pracowników z naszej organizacji do wzięcia udziału w działaniach w ramach tej inicjatywy.
oraz od 2 do 4 uczestników z organizacji partnerskiej, aby poszerzyć ich kompetencje jako przyszłych mentorów wolontariuszy i kierowników/koordynatorów projektu (ESC).

Planowane działania:

Programme of the study visit:

Topics

 1.  Getting to know each other, needs, expectation
  • Introduction for PlanBe and ESC experience
  • ESC platform
  • Call for participants
  • Interviews
  • Selection of Participants
 2. Pre-arrival and arrival and midterm training
 3. Evaluation, Assessment, self-evaluation, Reflection
 4. Youthpass
 5. Bureaucracy – Travelling, Boarding passes, Cigna, Visa, European Medical Card
 6. Financial distribution – Food allowance, pocket money, accommodation, individual support
 7. Discussions for agreements with partners and agreements with ESC participants
 8. Volunteers’ responsibilities and rights
 9. Hosting organisation and Supporting organisation responsibilities and tasks
 10. Mentoring

 

 

Tytuł projektu:

Volunteers for Volunteers

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienia dwustronnych relacji między społeczeństwem obywatelskim a podmiotami z Polski i Cypru, a także promowania wymiany regionalnej i tworzenia sieci kontaktów, ze szczególnym uwzględnieniem dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie rozwoju wymiany międzynarodowej i komunikacji, realizacji projektów i działań szkoleniowych; rozwoju oferty szkoleniowej o nowe tematy w oparciu o zdobytą wiedzę tj. wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Dodatkowym celem inicjatywy jest rozwój zawodowy kadry zarządzającej i edukatorów.

Grupa docelowa:

Kadra Fundacji NOVA i PlanBe - edukatorzy i animatorzy, menedżerowie projektów. Społeczności lokalne, głównie młodzież; przyszli wolontariusze.

Termin realizacji:

01.06.2023-31.12.2023

Wartość projektu:

5000 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

PlanBe, Plan it Be it - Cypr

Źródło finansowania:

Dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych prowadzonych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.