Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora

O projekcie

Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora jest to inicjatywa mająca na celu wsparcie gdańskich seniorów 65+ w codziennym funkcjonowaniu. W tym celu na terenie miasta powstała sieć 11 Lokalnych Punktów Wsparcia z których jeden znajduje się w siedzibie Fundacji NOVA. W ramach programu Fundacja uczestniczy w dystrybucji paczek dla seniorów zawierających podstawowe produkty. W 2023r. naszym wsparciem zostały objęte 484 osoby.

Tytuł projektu:

Gdańsk Pomaga - Wspieraj Seniora

Cel projektu:

Poprawa jakości życia seniorów 65+ w Gdańsku.

Grupa docelowa:

seniorzy 65+

Termin realizacji:

2022-2024

Lider projektu:

Fundacja NOVA