Fundacja NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm WRS 2023

O projekcie

„Fundacja NOVA- Klub Sąsiedzki” będzie miejscem otwartym na różnorodność osób i działań, tworzonym przez lokalną społeczność działającego w sposób regularny (min.3 razy w tygodniu) i długofalowy. Liczebność grupy docelowej podczas zajęć w lokalu to minimum 180 osób oraz podczas eventów plenerowych minimum 200 osób. Za funkcjonowanie Klubu Sąsiedzkiego, wypełnianie przestrzeni różnorodnymi zajęciami, promocję i poszerzanie kręgów jego odbiorców, monitoring i ewaluację zajęć w Klubie odpowiedzialny/a będzie animator/ka. Dzięki jej/jego pracy wspólnota lokalna będzie się rozwijać dzięki aktywizowaniu ludzi, wzrośnie ich zaangażowanie i zdolność do przekształcania swojego otoczenia własnymi siłami. Klub Sąsiedzki będzie pełnił rolę lokalnej instytucji aktywizacji i edukacji pozaformalnej. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności wśród szerokich kręgów społeczeństwa bez względu na wiek, płeć, pochodzenie i wykształcenie.

Tytuł projektu:

Fundacja NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm

Cel projektu:

Prowadzenie Klubu Sąsiedzkiego „Fundacja NOVA- Klub Sąsiedzki”. Głównym celem jest zwiększenie aktywności i tożsamości mieszkańców wspólnoty lokalnej na terytorium Gdańska Chełmu (głównie Starego Chełmu) poprzez prowadzenie Klubu Sąsiedzkiego oraz organizowanie wydarzeń plenerowych na terenie objętym rewitalizacją.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy dzielnicy Chełm. Uczestnikami będą głównie rodziny dziećmi, młode kobiety, mężczyźni, seniorzy.

Termin realizacji:

17.01.2023-31.12.2023

Wartość projektu:

63 500,00

Kwota dofinansowania:

55 000,00

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Partnerzy nieformalni: BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, Animatorzy Społeczności Lokalnej z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE, RADA DZIELNICY CHEŁM, FUNDACJA GDAŃSKA, KLUB SENIORA "Wzgórze Radości", Grupy nieformalne np. "Kawiarenka Literacka", Szkoła Podstawowa numer 47, Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 7

Źródło finansowania:

Dofinansowano z budżetu Miasta Gdańsk