Zdrowy Pracownik PBS

O projekcie

Celem projektu jest analiza identyfikująca zagrożenia i ocenę ryzyka związanego z miejscem pracy. Analiza obejmuje stanowiska obciążające zdrowie pracowników PBS Sp. z o.o. czynniki ryzyka i związane z nimi problemy zdrowotne. Analiza uwzględnia indywidualną sytuację pracowników (potrzeby, umiejętności, możliwości) na danym stanowisku pracy. Grupą docelową projektu jest 122 pracowników na stałe współpracujących z PBS Sp. z o.o. w tym ankieterzy terenowi 35 osób oraz pracownicy biurowi 87 osób. Wsparcie uczestników projektu będzie polegało na wdrożeniu kompleksowego programu profilaktyki zagrożeń w miejscu pracy. Pracownicy zostaną objęci dwoma programami profilaktycznymi. Pierwszy z nich dotyczy psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy, natomiast drugi obejmuje choroby układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanego sposobem pracy. Istotnym elementem uzupełniającym w/w programów będzie Edukacja Zdrowotna, na którą składać się będą: warsztaty i szkolenia prozdrowotne oraz piknik integracyjny dla pracowników i ich rodzin. Usługi dostępne w ramach projektu to m.in. poradnictwo psychologiczne, konsultacje ergonomiczne, zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty/szkolenia prozdrowotne. Efektem realizacji projektu będzie zminimalizowanie zagrożeń chorób cywilizacyjnych oraz podniesienie komfortu i jakości pracy zarówno dla pracodawcy jak i pracowników PBS Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach i Działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Zdrowy pracownik PBS ? promocja zdrowia w miejscu pracy.

Cel projektu:

Analiza identyfikująca zagrożenia i ocenę ryzyka związanego z miejscem pracy.

Grupa docelowa:

122 pracowników na stałe współpracujących z PBS Sp. z o.o. w tym ankieterzy terenowi ? 35 osób oraz pracownicy biurowi ? 87 osób.

Termin realizacji:

2018-06-01 ? 2019-12-31

Wartość projektu:

441 850,00 zł

Kwota dofinansowania:

419 757,50 zł

Lider projektu:

PBS Sp. z o.o.

Partnerzy:

Fundacja NOVA