Ścieżki Współpracy – eduNOVA

O projekcie

Wsparcie uczestników projektu będzie miało charakter zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Lokalny system wsparcia oparty będzie o centrum wsparcia dla rodzin (dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo) oraz centrum wsparcia dla seniorów (osoby starsze). Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą, na podstawie której opracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji. Każdy z uczestników skorzysta z tych form wsparcia, których najbardziej potrzebuje. Usługi dostępne w ramach projektu to m.in. zajęcia edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, terapia zajęciowa, dzienne wsparcie dla osób niesamodzielnych, animacja społeczności lokalnej, wolontariat. Wsparcie prowadzone będzie w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora prowadzonych w zrewitalizowanych budynkach w dzielnicach Stary Chełm i Biskupia Górka, które pełnią także rolę Domu Sąsiedzkiego (in. Inkubator Sąsiedzkiej Energii) i oferują różne usługi m.in. zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, wsparcie psychologiczno -pedagogiczne, terapia zajęciowa, dzienne wsparcie, usługi teleopieki domowej, animację wspólnoty lokalnej itp. Fundacja NOVA odpowiedzialna jest za działania na Starym Chełmie i równolegle z projektem standardowym realizuje w dzielnicy projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt. “Inkubator Sąsiedzkiej Energii” uzupełniający działania animacyjne i społeczne na dzielnicy.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

eduNOVA - transfer rozwiązań edukacyjnych w oparciu o niemiecki model Volkshochschule (VHS).

Cel projektu:

Transfer i adaptacja modelu edukacji społecznościowej w oparciu o niemiecki model Volkshochschule (VHS) w gdańskiej dzielnicy Stary Chełm z udziałem partnera ponadnarodowego.

Grupa docelowa:

dorośli mieszkańcy dzielnicy Stary Chełm (wiek 18- 70 lat), którzy skorzystają z wdrożonego w ramach projektu modelu organizacji edukacji w społeczności lokalnej (min. 36 osób).

Termin realizacji:

2019-12-01 do 2021-05-31

Wartość projektu:

100 000,00 zł

Kwota dofinansowania:

100 000,00 zł

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Volkshochschule Unterhaching

Źródło finansowania:

Projekt realizowany w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa: ?Ścieżki współpracy ? wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową.