Wolontariat – Europejski Korpus Solidarności

O projekcie

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program skierowany do młodych ludzi oraz organizacji, które chcą angażować się w działania solidarnościowe w różnych dziedzinach – od wsparcia osób pokrzywdzonych, poprzez inicjatywy na rzecz zdrowia i środowiska, aż po pomoc humanitarną zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Program oferuje młodzieży możliwość aktywnego zaangażowania się, zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. Rolę Narodowej Agencji Programu pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). W Fundacji NOVA, od lutego do końca października gościmy wolontariuszkę europejską z Francji Melanié. Jej zadaniem jest wsparcie nas w pracy administracyjnej jak i pomoc przy organizacji oraz przebiegu wydarzeń Klubu Sąsiedzkiego. Melanié prowadziła również zajęcia z języka francuskiego dla dwóch grup, oraz poprowadzi klub konwersacji z języka angielskiego.

 

Tytuł projektu:

Europejski Korpus Solidarności

Cel projektu:

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program skierowany do młodych ludzi oraz organizacji, które chcą angażować się w działania solidarnościowe w różnych dziedzinach – od wsparcia osób pokrzywdzonych, poprzez inicjatywy na rzecz zdrowia i środowiska, aż po pomoc humanitarną zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Program oferuje młodzieży możliwość aktywnego zaangażowania się, zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. Rolę Narodowej Agencji Programu pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Grupa docelowa:

osoby młode nie przekraczające 30 roku życia.

Termin realizacji:

2024

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej