Gdański Fundusz Sąsiedzki 2024- “Plastyka na podwórku”

O projekcie

Celem projektu jest zachęcenie dzieci oraz całe rodziny do spędzania czasu w sąsiedzkim gronie na pobliskim skwerze
podczas wakacji. Projekt “Plastyka na Podwórku” zakłada przeprowadzenie 20 warsztatów plastyczno-kreatywnych dla
minimum 50 dzieci, prowadzonych przez doświadczoną trenerkę.
Warsztaty będą różnorodne, zakupione materiały pozwolą dzieciom na pobudzeni9e ich kreatywności i stworzenie
unikalnych dzieł. Zakupione zostaną m.in.: mazaki, kredki, farby, tekturki, bloki, koraliki, plastelina, naklejki, patyczki
kreatywne i inne materiały.
Warsztaty będą odbywały się na świeżym powietrzu, co sprzyja integracji ze względu na otwarty charakter oraz brak
ograniczeń co do liczby uczestników. Projekt “Plastyka na Podwórku” zwiększy świadomość lokalnej tożsamości wśród
najmłodszych mieszkańców dzielnicy Chełm, aktywizując ich do integracji wokół wspólnoty oraz wzmacniając ich poczucie
przynależności do miejsca zamieszkania.
Od 2019 roku Fundacja NOVA we współpracy z Radą Dzielnicy Chełm organizuje w wakacje na skwerku Zabawy
Podwórkowe, oferujące najmłodszym dzieciom animacje, gry oraz zabawy integracyjne. W trakcie tych wydarzeń
kilkukrotnie odbywały się również warsztaty plastyczne, które cieszyły się ogromnym powodzeniem i które przyciągały
starsze dzieci i młodzież. Nasze obserwacje wskazują na duże zapotrzebowanie na tego typu aktywności wśród dzieci.
Projekt “Plastyka na Podwórku” połączona z corocznymi wakacyjnymi animacjami odpowie na tę potrzebę, urozmaicając
wakacyjny czas starszym dzieciom oraz zachęcając je do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu z rówieśnikami
z sąsiedztwa.
Aktywność na świeżym powietrzu sprzyja zdrowemu trybowi życia i promuje aktywność fizyczną, co jest szczególnie
istotne w obliczu wzrastającej liczby dzieci spędzających dużo czasu przed ekranami urządzeń elektronicznych.
Projekt “Plastyka na Podwórku” ma również potencjał do stworzenia trwałych więzi społecznych wśród mieszkańców
dzielnicy, budując silną społeczność lokalną, która będzie się wspierać i angażować w kolejne inicjatywy na rzecz swojego
otoczenia.
Działania podejmowane w ramach projektu mogą również wpłynąć pozytywnie na estetykę i funkcjonalność przestrzeni
publicznej, poprzez ozdobienie skweru dziełami sztuki stworzonymi przez dzieci podczas warsztatów plastycznych.
Dodatkowo, projekt może przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców dzielnicy, co może mieć
pozytywny wpływ na atmosferę w dzielnicy.

Tytuł projektu:

Plastyka na podwórku

Cel projektu:

Celem projektu jest zachęcenie dzieci oraz całe rodziny do spędzania czasu w sąsiedzkim gronie na pobliskim skwerze podczas wakacji. Projekt "Plastyka na Podwórku" zakłada przeprowadzenie 20 warsztatów plastyczno-kreatywnych dla minimum 50 dzieci, prowadzonych przez doświadczoną trenerkę. Warsztaty będą różnorodne, zakupione materiały pozwolą dzieciom na pobudzeni9e ich kreatywności i stworzenie unikalnych dzieł.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Chełmu ze szczególnym uwzględnieniem Starego Chełmu. Nasza grupa docelowa stanowi minimum 50 osób, korzystających bezpośrednio z realizacji lub efektów projektu. Odbiorcami pośrednimi będą rodzice i opiekunowie dzieci, ok. 50 osób

Termin realizacji:

17.06.2024r.-16.09.2024r.

Wartość projektu:

10 200

Kwota dofinansowania:

9000

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego 2024