Gdański Fundusz Senioralny 2024- “Bezpieczeństwo cyfrowe seniora”

O projekcie

Celem projektu jest pomoc w usamodzielnieniu się seniorów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami oraz w
korzystaniu z Internetu. W tym celu stworzymy:
– Punkt konsultacji cyfrowych, podczas których odbędzie się 25 konsultacji indywidualnych (trwających 1h), które
poprowadzi doświadczony w tym temacie konsultant cyfrowy. Seniorzy będą mogli skorzystać z indywidualnych
konsultacji, podczas których będą mieli możliwość zadania nurtujących ich pytań w związku z ich telefonem/laptopem.
Konsultacje będą miały charakter praktyczny i uczestnicy będą mogli przynosić swoje telefony i laptopy.
– 15 warsztatów grupowych po 2h, umożliwiających w sposób przystępny dla osób 60+, uzyskanie niezbędnej wiedzy.
Zajęcia przeprowadzimy z pomocą doświadczonych edukatorów oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalnych Klubu
Sąsiedzkiego ( w naszych zasobach posiadamy 10 sztuk tabletów, które będą udostępnione seniorom podczas zajęć).
Zajęcia będą skupiały się wokół podstaw korzystania z Internetu, bezpieczeństwa haseł, bezpieczeństwa transakcji online,
bezpieczeństwa sieci Wi-Fi, bezpiecznego korzystania z komunikatorów i mediów społecznościowych.
Według naszych analiz seniorzy chcą samodzielnie korzystać z urządzeń elektronicznych i bezpiecznie poruszać się po
Internecie. Obecnie obawiają się zagrożeń z nim związanych oraz nie chcą być obciążeniem dla swoich rodzin prosząc o
pomoc.
W mediach często obecne są kampanie informacyjne przestrzegające seniorów przed zagrożeniami związanymi z
użytkowaniem Internetu oraz urządzeń mobilnych. O ile sam cel takich działań jest słuszny to w praktyce sprawia, że
osoby starsze w obawie przed oszustwem boją się korzystać z jakichkolwiek usług cyfrowych. Celem naszych działań
będzie zatem nie tylko poszerzanie kompetencji cyfrowych, ale również nauczenie seniorów samodzielnego rozróżniania i
trafnego oceniania tego co jest zagrożeniem, a co nim nie jest. Docelowo planujemy przekazać uczestnikom wystarczającą
wiedzę, aby zrozumieli działanie świata cyfrowego i nie bali się korzystać z jego dobrodziejstw. Dodatkowo podczas zajęć
zapewnimy informacje o tym, gdzie można szukać pomocy technicznej w przypadku problemów związanych z
bezpieczeństwem cyfrowym. Dzięki zrekrutowaniu do projektu osób z Klubów Seniora, a wiec osób aktywnych i mających
kontakt z innymi seniorami, liczymy na to, że przekażą oni zdobytą wiedzę dalej.
Podsumowaniem projektu będzie 1-minutowy film z wypowiedziami seniorów i urywkami z zajęć.

Tytuł projektu:

Bezpieczeństwo cyfrowe seniora

Cel projektu:

Celem projektu jest pomoc w usamodzielnieniu się seniorów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami oraz w korzystaniu z Internetu. W tym celu stworzymy: - Punkt konsultacji cyfrowych, podczas których odbędzie się 25 konsultacji indywidualnych (trwających 1h), które poprowadzi doświadczony w tym temacie konsultant cyfrowy. - 15 warsztatów grupowych po 2h, umożliwiających w sposób przystępny dla osób 60+, uzyskanie niezbędnej wiedzy. Zajęcia przeprowadzimy z pomocą doświadczonych edukatorów oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalnych Klubu Sąsiedzkiego.

Grupa docelowa:

Grupą docelową będą seniorzy 60+ z Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Chełm. Na Chełmie działają dwa Kluby Seniora "Wzgórze Radości" oraz "Kawiarenka Literacka", z którymi regularnie współpracujemy i które pomogą nam w rekrutacji uczestników (przekażemy im plakaty promujące projekt i ogłosimy rekrutację wśród ich członków). Dodatkowo wywiesimy na tablicach rady dzielnicy Chełm plakaty promujące projekt i rekrutujące uczestników. Kolejnym źródłem rekrutacji uczestników będzie nasz fanpage na Facebook"u.

Termin realizacji:

06.06.2024r.-31.10.2024r.

Wartość projektu:

10 000

Kwota dofinansowania:

9 000

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Dofinansowane ze środków Miasta Gdańska w ramach zadania publicznego „Gdański Fundusz Senioralny 2024-2026”