Fundacja NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm WRS 2024

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i wzmocnienie tożsamości mieszkańców wspólnoty lokalnej w zdegradowanej dzielnicy Gdańska – Chełm (głównie Starego Chełmu), w której konieczna jest rewitalizacja infrastrukturalna i społeczna. Cel zostanie osiągnięty poprzez regularną działalność Klubu Sąsiedzkiego – miejsca otwartego na różnorodność działań i osób (min. 180 odbiorców bezpośrednich i minimum 500 uczestników pośrednich/okazjonalnych). Do tworzenia Klubu Sąsiedzkiego będzie regularnie angażowana lokalna społeczność. Miejsce będzie działać min.3 razy w tygodniu, działania i ich efekty będą długofalowe. W ramach Klubu Sąsiedzkiego realizowane będą warsztaty, spotkania, eventy dla i z mieszkańcami, wydarzenia plenerowe. Projekt zakłada wsparcie mieszkańców dzielnicy Chełm poprzez zwiększenie aktywności obywatelskiej, w szczególności wśród seniorów, młodzieży, rodzin z dziećmi i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki temu, to jest, aktywizowaniu i zwiększaniu zaangażowania mieszkańców
wspólnota lokalna będzie się rozwijać. Oferta działań Fundacji NOVA -Klubu Sąsiedzkiego odwoływać się będzie do różnorodności
chełmskiej społeczności, co sprzyjać będzie utrwalaniu i rozwijaniu tożsamości różnych grup społecznych jak i ich integracji. Zostaną uwzględnione potrzeby wszystkich grup społecznych- seniorów, rodzin z dziećmi, młodzieży, cudzoziemców i osób z niepełnosprawnościami, itp. Oferta nie wyklucza nikogo lecz zachęca do korzystania z jej szerokiego wachlarza i zapewnia równy dostęp do organizowanych wydarzeń. Dotyczy to zarówno zajęć i warsztatów w siedzibie jak i wydarzeń plenerowych (Pchli Targ, Zabawy Podwórkowe, spotkania sąsiedzkie).

Tytuł projektu:

Fundacja NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i wzmocnienie tożsamości mieszkańców wspólnoty lokalnej w zdegradowanej dzielnicy Gdańska – Chełm (głównie Starego Chełmu).

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Chełmu ze szczególnym uwzględnieniem Starego Chełmu. Nasza grupa docelowa stanowi ok. 680 osób, korzystających bezpośrednio lub pośrednio z realizacji lub efektów projektu. Minimum 180 uczestników bezpośrednich oraz minimum 500 uczestników pośrednich/okazjonalnych. W szczególności nasze działania będziemy kierować do: Seniorów, Rodzin z dziećmi, Młodzieży, Migrantów, innych uczestników

Termin realizacji:

09.01-31.12.2024

Wartość projektu:

135000

Kwota dofinansowania:

120000

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Partnerzy nieformalni: Rada Dzielnicy Chełm, Biuro Rozwoju Gdańska, Animatorzy MOPR Gdańsk, Fundacja FOSA, Fundacja Wykrzyknik, Szkoła Podstawowa nr 47, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Klub Seniora Wzgórze Radości, Grupa Nieformalna Kawiarenka Literacka

Źródło finansowania:

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska