Seminarium – Edukacja Senioralna w Polsce i Norwegii – Inspiracje i Praktyka

Seminarium – Edukacja Senioralna w Polsce i Norwegii – Inspiracje i Praktyka

Seminarium “Edukacja Senioralna w Polsce i Norwegii – Inspiracje i Praktyka,” to wyjątkowe wydarzenie które jest nie tylko okazją do zdobycia wiedzy i inspiracji na bazie doświadczeń norweskich, ale także do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości edukacji senioralnej w Twojej organizacji.

Korzyści z udziału w Seminarium:

Wymiana doświadczeń: Seminarium będzie doskonałą okazją do głębszego zrozumienia stanu edukacji senioralnej w Polsce i Norwegii. Porównanie tych dwóch systemów pozwoli na czerpanie inspiracji i najlepszych praktyk z doświadczeń norweskich oraz na rozwijanie działań w organizacjach pozarządowych.
Prezentacje rezultatów projektu: Podczas seminarium przedstawimy wyniki projektu “EduSenior”, w tym katalogu dobrych praktyk edukacji senioralnej w Polsce i Norwegii oraz poradnika nt. innowacyjnych metod i narzędzi edukacji senioralnej. Będzie to cenne źródło wiedzy i narzędzi dla wszystkich zainteresowanych edukacją senioralną w obu krajach.
Inspirujący wykład gościa specjalnego: Nasz gość specjalny z Norwegii, Bjerkaker Learning LAB, podzieli się swoimi doświadczeniami w dziedzinie edukacji senioralnej, co może stanowić źródło inspiracji i nowych pomysłów, które mogą być wdrożone w polskich organizacjach pozarządowych.
Prezentacje uczestników projektu: Uczestniczki projektu “EduSenior” podzielą się swoimi wnioskami i doświadczeniami z mobilności do Norwegii, co pozwoli na zrozumienie praktycznych aspektów edukacji senioralnej w obu krajach oraz na rozwijanie działań w swoich organizacjach pozarządowych.
Networking: Seminarium to także doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i budowania relacji z innymi osobami zainteresowanymi edukacją senioralną, co może prowadzić do wspólnych projektów i inicjatyw.
Program seminarium:
Czwartek, 16 listopada 2023:

10.00-10.30: Rozpoczęcie i Powitanie: Przywitanie uczestników i gości specjalnych.
10.30-11.00: Prezentacja rezultatów projektu “EduSenior” przez Fundację NOVA, w tym katalogu dobrych praktyk edukacji senioralnej w Polsce i Norwegii oraz poradnika nt. innowacyjnych metod i narzędzi edukacji senioralnej, Fundacja NOVA
11.00-11.30: Wykład inspiracyjny – Gość Specjalny z Norwegii: Prezentacja doświadczeń norweskiej organizacji Bjerkaker Learning Lab w dziedzinie edukacji senioralnej.
11.30-12.00: Edukacja senioralna w Norwegii i Polsce – Inspiracje i Praktyki: Prezentacje uczestniczek projektu – edukatorek senioralnych nt. swoich wniosków i doświadczeń z mobilności do Norwegii – Inkubator Sąsiedzkiej Energii DOLNE MIASTO, Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta Gdańsk
12.00-12.15: Przerwa kawowa, Networking.
12.15-13.00: Study Circle jako metoda pracy z seniorami: Prezentacje uczestniczek projektu – edukatorek senioralnych nt. swoich wniosków i doświadczeń z mobilności do Norwegii i wdrażania dobrych praktyk w swoich organizacjach, Fundacja NOVA, Przystań Gdynia, Dzienny Dom Senior Wigor, Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta Gdańsk
13.00-13.30: Teatr jako metoda pracy edukacyjnej z seniorami: Prezentacja grupy nieformalnej “Kawiarenka Literacka” – podsumowanie doświadczeń z wyjazdu senioralnego do Norwegii
13.30 – 14.40: Urodziny “Kawiarenki Literackiej” – poczęstunek i świętowanie 2. rocznicy istnienia “Kawiarenki Literackiej” przy Fundacji NOVA. Networking.

Projekt EduSenior korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla seniorów w ramach Gdańskiej Sieci Domów Sąsiedzkich, poprzez:
– organizację 2 mobilności edukacyjnych nt. edukacji senioralnej w Norwegii tj. jobshadowingu i szkolenia nt. metody “study circle”, dla 10 animatorów/ edukatorów z gdańskich domów sąsiedzkich
– opracowanie katalogu dobrych praktyk i poradnika nt. metod i narzędzi edukacyjnych dla edukatorów pracujących z seniorami,
– uaktualnienie oferty edukacji senioralnej domów sąsiedzkich w Trójmieście poprzez przetestowanie metody “study circle” w 3 domach sąsiedzkich i wdrożenie jej do codziennej praktyki

Agenda_16.11.2023

Seminarium Edukacja senioralna w Polsce i Norwegii

Organizatorem wydarzenia ” Seminarium – Edukacja Senioralna w Polsce i Norwegii – Inspiracje i Praktyka ” jest Fundacja NOVA


No Comments

Post A Comment