Spotkanie par językowych/зустріч мовних пар

Spotkanie par językowych/зустріч мовних пар

W Fundacji NOVA odbyło się inspirujące spotkanie par językowych, skupiających seniorów i imigrantów. Tematem tego wyjątkowego spotkania był bogaty świat kultury oraz teatru. W ramach dyskusji i wymiany doświadczeń, uczestnicy mieli okazję zagłębić się w różnorodność kultur, odkrywając ich piękno i bogactwo. Wydarzenie to nie tylko umożliwiło nawiązanie nowych znajomości, ale także stworzyło przestrzeń do poszerzania horyzontów i wyrażania siebie poprzez sztukę teatralną. Dzięki zaangażowaniu i otwartości uczestników, spotkanie w Fundacji NOVA stało się miejscem nie tylko wymiany językowej, ale również inspirujących refleksji nad różnorodnością kulturową i artystyczną.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

У Фонді “NOVA” відбулася надихаюча зустріч мовних пар, що об’єднала людей похилого віку та іммігрантів. Темою цієї унікальної зустрічі став багатий світ культури і театру. В рамках дискусії та обміну досвідом учасники мали можливість заглибитися в розмаїття культур, відкриваючи для себе їх красу і багатство. Захід не лише дав можливість знайти нових друзів, але й створив простір для розширення горизонтів та самовираження через театральне мистецтво. Завдяки зацікавленості та відкритості учасників зустріч у Фонді “NOVA” стала місцем не лише для мовного обміну, але й для натхненних роздумів про культурне та мистецьке розмаїття.

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

 

No Comments

Post A Comment