Spotkanie podsumowujące wizytę studyjną w Oslo – EduSenior

Spotkanie podsumowujące wizytę studyjną w Oslo – EduSenior

 Na początku marca Fundacja NOVA zorganizowała spotkanie podsumowujące wizytę studyjną trójmiejskich edukatorek w Oslo. Był to wyjazd osób pracujących z seniorami i na rzecz seniorów w ramach projektu EduSenior.
Podczas spotkania działaczki trójmiejskich organizacji oprócz omówienia minionego wyjazdu, którego celem było zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w pracy z seniorami w Norwegii, rozpoczęły także planowanie kolejnej wizyty szkoleniowej, która będzie miała na celu zgłębienie popularnej u naszego norweskiego partnera metody “Study Circle” i implementacja tego rozwiązania w Polsce.
Projekt EduSenior korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
>>>>ENG<<<<

At the beginning of March NOVA Foundation has organised a meeting summarising the study visit of Tri-City female educators in Oslo. It was a trip for people working with seniors and for seniors as part of the EduSenior project.
During the meeting, the activists from Tri-city organisations, in addition to discussing the past study visit, the aim of which was to familiarise themselves with good practices in working with seniors in Norway, also started planning the next visit, which will be aimed at exploring the “Study Circle” method, popular with our Norwegian partner, and implementing this solution in Poland.

The EduSenior project benefits from funding received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Funds.

No Comments

Post A Comment